Csomóponti vizsgálat

A Szentháromság utca és Boldogasszony sugárút esetében részletes csomóponti vizsgálat készült, mely alapján eldönthető volt, hogy milyen kialakítás felel meg a távlatban.

Jelenlegi körforgalmak megtartás

A forgalmi vizsgálat szerint a Bécsi körút érintett szakaszán nő a forgalom.

A jelenleg egysávos körforgalmak kapacitása nem elegendő.

Többsávos körforgalmak vizsgálata

A jelenleg érvényben lévő Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelő csomóponti geometria kialakítása esetén olyan méretű körforgalom adódik, amelynek kialakítása az épületek bontása nélkül nem lehetséges

Csökkentett méretű körforgalom kialakításban geometriai korlátok már nem jelentkeztek, azonban a részletes mikroszimulációs forgalmi vizsgálat kimutatta, hogy a geometria csökkentés hatására, mind a körpályán közlekedő járművek sebessége lecsökken, mind a behaladó ágon az elsőbbségadáshoz szükséges reakció idő mértéke megnő, és a két változás együttes hatása a körforgalmi csomópont erős kapacitás vesztését eredményezte, melynek következtében a körút becsült forgalmát nem volt képes átengedni. A mikroszimulációban a forgalmi paraméterek meghatározása a Vásárhelyi Pál utca – Bakay Nándor utca csomópontban a körforgalomban közlekedő járművek drónfelvételes mérése alapján történt.

Vizsgált geometriai kialakítások

 
 

Körforgalom és jelzőlámpás csomópont összehasonlítása

A Boldogasszony sugárút csomópontjában összehasonlításra került a jelzőlámpával szabályozott és a körforgalom kialakítás következtében kialakuló torlódás. Megállapítható, hogy a jelzőlámpás kialakítás esetén a csomópont mind a 4 torkolatában a sorképződés stabilizálódik, mértékadó óra végén már a sorállás lebomlásának folyamata tart, míg a körforgalmi kialakítás esetén a csomópont 3 torkolatában a sorképződés nem stabilizálódik, a sorképződés folyamatosan tart a csúcsóra végéig.

 
 

Mikroszimulációs vizsgálat alapján körforgalom csomópont kialakítás esetén csúcsidőszakban a Boldogasszony sugárúttól várhatóan a híd közepéig állna a sor.

 
 

Az önkormányzat elfogadta tervező javaslatát és döntött a jelzőlámpás csomóponti kialakítások mellett.

Jelzőlámpás csomóponti kialakítások további vizsgálata

A tervezés további fázisában a jelzőlámpás kialakítás mellett is számos csomóponti vizsgálat készült, többek között:

  • Petőfi Sándor sugárúti csomópontban a híd felől a Műjégpálya/városhatár felé történő kanyarodás vizsgálata,
  • Szentháromság utcai csomópontban a balra kanyarodó irányok kialakítása,
  • Boldogasszony sugárúton híd felől a Nagyállomás felé történő balra kanyarodó irány kialakítási lehetőségeinek vizsgálata,
  • Bánomkert sor elérhetőségének vizsgálata.

A véglegesen elfogadott kialakítás a helyszínrajzon látható.